Vitajte!

Začínate registračný proces, pomocou ktorého získate informácie potrebné na vykonanie genetickej analýzy. Registračný proces sa dá uskutočniť pomocou čiarového kódu a bezpečnostného kódu vašej súpravy na odber vzorky.

ZAČAŤ